Artikler

Her kan du få tips og råd om valg av lås og adgangssystemer.

Planlegg serviceavtale på adgangskontrollen allerede fra byggestart

Når et nytt adgangskontrollsystem skal på plass i bygget, bør både beskrivende ledd, byggeleder og byggherre se anskaffelse og drift i sammenheng. Årsaken er at løsningen bør følges opp med en serviceavtale, som med fordel kan utføres av leverandøren.

Små feil i prosjektering av adgangskontroll kan koste dyrt

Selv mindre feil i detaljene i beskrivelsen av et adgangskontrollsystem kan gi kostbare konsekvenser. De kan unngås med et godt samarbeid med leverandøren i prosjekteringsfasen.

Høyere sikkerhet med patentert låssystem

Et patentert låssystem gir et helt annet nivå på sikkerheten i bygget enn om man velger ikke-patenterte løsninger. Årsaken ligger i den lisensierte låsesmedens rolle.

Adgangskontroll: Kablet eller trådløs?

Den underliggende infrastrukturen i adgangskontrollsystemet er avgjørende for både drift, funksjoner og økonomi. Spørsmålet er om adgangskontrollen bør ha kablet eller trådløs kommunikasjon. Svaret ligger i både økonomi og byggets egenskaper.