Høyere sikkerhet med patentert låssystem

Et patentert låssystem gir et helt annet nivå på sikkerheten i bygget enn om man velger ikke-patenterte løsninger. Årsaken ligger i den lisensierte låsesmedens rolle.

Et låssystem innebærer at én nøkkel gir tilgang til flere dører. På den måten kan arbeidsgiver eller byggets eier tildele adgangssoner ut fra hver brukers rolle og behov. Her går det et markant skille mellom låssystemer som er patentert og ikke.

Et patentert låssystem betyr at nøklene er beskyttet mot uautorisert kopiering i en angitt periode. Et ikke-patentert låssystem har i seg selv like sikre låser, men hvem som helst kan kopiere og distribuere nøkler.

Og dette beskriver forskjellen i sikkerheten mellom disse systemene: Hvis en nøkkel til et patentert system går tapt, må eieren henvende seg til en lisensiert låsesmed for å bestille en ny nøkkel ved å dokumentere sitt eierskap til låssystemet.

Begrenset varighet

Patentet varer normalt i 15 år, med mulighet for fem års forlengelse. Låssystemet er dermed beskyttet mot uregistrert kopiering av nøkler i 20 år.

Leverandøren bør ha en logg for å kunne følge opp bygninger med låssystemer som nærmer seg utløpt patent. Ikke alle er like flittige til å følge opp dette, så eier av låssystemet kan med fordel følge opp på eget initiativ, også.

Piratkopiering

Når patentet er utløpt, kan systemnøklene kopieres fritt. Da svekkes samtidig sikkerheten for bygget. Med andre ord er dette et nødvendig tidspunkt å skifte ut lås og nøkler. Uansett er dette på overtid: Levetiden for sikkerheten i et låssystem kortes ned i takt med antall nøkler på avveie.

Det er ikke noen stor utfordring å få en profil som passer til langt flere dører i bygget, og kopiering av utgåtte systemnøkler er utbredt. Det er ikke ulovlig, men umoralsk, og leverandørbransjen oppfatter dette som piratkopiering.

Den største faren er at noen i besittelse av en slik illegitim systemnøkkel går fra bedrift til bedrift eller mellom leilighetsbygg og prøver om den passer. Eller at en medarbeider i et bygg får filt en kopi av en utgått systemnøkkel og gir den til andre. Dette svekker adgangskontrollen: Du som sikkerhetsansvarlig mister oversikt over hvem som faktisk har tilgang til ulike soner.

Kopikontroll

Et ikke-patentert låssystem er et standard låssystem som ikke er beskyttet av patenter. Rent mekanisk er ikke dette mindre sikkert enn det patenterte. Og lisensierte låsesmeder selger i prinsippet kun nøkler ferdig filt i henhold til den sikkerhetsavtalen som er inngått.

Derimot er det enkelt å få laget kopier hos en uautorisert leverandør, uten kontroll eller godkjennelse. Da svekkes sikkerheten ved at eier over tid mister oversikt over hvem som har tilgang til bygget. Og den tiden kan være kort.

De fleste er usikret

Det er fremdeles dører med systemer fra 60-tallet, og det meste av bedriftenes låssystemer her i landet er ikke-patenterte. Og mange bygg har gamle låser med utgåtte patenter. Med andre ord er de fleste bedriftene utstyrt med usikre låssystemer.

I virkeligheten svekkes sikkerheten mye tidligere enn patentets utløpsdato, hvis du ikke har et strengt regime for systemnøklene (patentnøklene).

Et slikt regime innebærer at brukerne av bygget får tildelt nøkler som passer til de låsene de har behov for å bruke. Alle skal ikke ha tilgang over alt. Hvis en nøkkel går tapt, må eieren melde fra, slik at sylinderne i de relevante låsene kan byttes.

Her slurves det mye, så det er mange systemnøkler på fremmede hender. Dermed er sikkerheten svekket. Hvis nøklene er på avveie og brukeren ikke har meldt inn tapet, er sikkerheten svekket uten at drifts- eller sikkerhetsansvarlig er klar over det.

Ferskvare

Fysisk sikkerhet er ferskvare. Selv om det ennå er mulig å vri nøkkelen rundt i en sylinder fra 1960-tallet, betyr ikke det at lokalene er trygge.

Her er noen nødvendige grep for å opprettholde sikkerheten:

  • Bevisst valg av tilgangsmuligheter for den enkelte nøkkel
  • Strenge rutiner for tapsmeldinger
  • Oppfølging med sikringstiltak hvis nøkler havner på avveie

Og følg med på utløpsdato for patentet, slik at utskifting og modernisering kan planlegges og budsjetteres i god tid.

Gratis guide: Adgangskontroll - enkelt forklart Last ned nå