Hvem kan bistå med sikring av bygget?

Tilfredsstillende sikring av næringsbygg og boligkomplekser ved både nybygg og rehabilitering betyr at entreprenør, arkitekt og byggeleder må ha svar på en rekke spørsmål. Låsesmeden sitter med både spørsmål og svar. 

Når du skal i gang med nybygg eller rehab må du sørge for at etableringen av sikkerhetsløsninger som adgangskontroll og låssystemer går parallelt med øvrig planlegging, prosjektering, bygging og installasjon. Ulike bygg har forskjellige krav, funksjoner og brukerbehov når det gjelder løsninger for sikring og adgang. Det kan være vanskelig å vite hvilke spørsmål du skal stille. Hvem skal du spørre? Om hva? Og hva er best mulig?

Brukerbehov og regelkrav

Vi kan starte med byggherre, som stoler på at du gjør et grundig forarbeid og leverer det som er nødvendig. Én ting er hva som må på plass ut fra krav til brannsikring og rømningsveier. En annen ting er hvilke behov som bygget skal dekke og hvilke funksjoner byggherre ønsker seg. Da er det litt sent å tenke sikring og funksjonalitet i dørmiljøet når bygget nærmer seg ferdig.

De kritiske spørsmålene

En rasjonell metode er å trekke inn en låsesmed allerede under beskrivelsen. Da har du en partner som vet å stille byggherren de rette spørsmålene. Låsesmeden har kompetanse på regelkrav og kjenner hvilke løsninger som vil fungere best i samspill i det enkelte dørmiljø og bygget som helhet. Samtidig skal det være realistiske løsninger i forhold til budsjettet som entreprenøren må forholde seg til.

Et enkelt, men kritisk spørsmål er om døren skal stå låst eller ulåst i normalfunksjon. Dette er avgjørende for valg av utstyr, spesielt i branndører med rømningskrav. Grunnen til at låsesmedene er så opptatt av dette, er at dørene ikke skal bli bestilt før beskrivelse av beslag er klart. Bare med den rekkefølgen vil dørene bli produsert med korrekt uttak for låsutstyr.

De grunnleggende spørsmålene kan sammenfattes slik:

  • Hvilket sikringskrav har døren?
  • Hvordan skal den brukes (ulåst, låst, nøkkel, adgangskontroll, stå åpen eller lukket)?
  • Hvilke brannkrav vil gjelde for de ulike dørmiljøene?
  • Hvilke rømningskrav vil gjelde?

Kostbare antakelser

Noen ganger kan arkitekten sitte med gode ideer som krever bearbeiding for at de skal la seg gjennomføre. For eksempel beskriver han eller hun en dør med sidefelt (skåtefløy) i et brannskille. Den krever noen minste dimensjoner for å takle dørlukker, motorlås og kabling. Her vil låsesmeden avdekke tidlig om det er beskrevet med for små dimensjoner. Enda bedre er det å unngå slike feil ved å samarbeide fra start.

Ofte blir slike feil avdekket etter at døren er bestilt, også etter at den er montert. Da får installatør/låsesmed problemer med komponenter som ikke kan monteres. Dette blir kostbart, siden en branndør ikke kan modifiseres, men må byttes ut med en ny. Med andre ord ekstra tid og penger.

Les mer i denne artikkelen »

Uansett din rolle i byggprosjektet, kan du med fordel trekke låsesmeden inn i alle diskusjoner rundt sikkerhet og funksjon. Det kan avdekke ukjente utfordringer, som at det monteres sikre dører der resten av omgivelsene ikke holder mål. Typiske eksempler ved rehabilitering er at døren er sikker som banken, mens veggene er av papp eller rommet innenfor er ganske tilgjengelige på grunn av løse himlingsplater.

Oppsummert må låssystemet eller adgangskontrollsystemet med infrastruktur og alle tilhørende komponenter i dørmiljøet prosjekteres riktig fra begynnelsen av. Det løser du best ved å samarbeide med en låsesmed hele veien fra tegnebrettet til installasjon og drift.

Finn ditt TrioVing Sikkerhetssenter her »