Nøkkelfritt borettslag: Slik kommer dere i gang

Når borettslaget eller sameiet skal bli nøkkelfritt, starter prosessen med å finne en kompetent leverandør som bistår med anskaffelse og oppfølging.

Og den prosessen bør faktisk aldri ta slutt, ettersom anskaffelsen er mer omfattende enn å kjøpe ordinære låser. Dette medfører en helt annen form for samspill med låsesmeden. I praksis er det ikke så komplisert, men noen detaljer må være på plass for å gi dere de løsningene dere trenger til en riktig pris og med riktig oppfølging.

Last ned gratis guide: Adgangskontroll – enkelt forklart

Kartlegg behovet

Vi kan jo starte med å se på behovet. Styret skal ikke gå til en slik investering kun fordi ett av medlemmene har sansen for digitale dingser. En vanlig motivasjon er at det patenterte låssystemet skaper hodebry i hverdagen:

 • Det er gammelt og slitent i mekanikken
 • Ingen har kontroll på hvor mange nøkler som er på avveie etter flere tiår med inn- og utflytting
 • Erstatning av tapte nøkler og utskifting av sylindre påfører sameiet ekstra kostnader og styret ekstra arbeid
 • Patentet har gått ut på dato, slik at sikkerheten er svekket

Med én eller flere avkrysninger på denne sjekklisten, kan du gå videre med å finne en leverandør. Se etter en låsesmed som er godt etablert og som tilbyr velkjente løsninger. Det er et praktisk utgangspunkt med tanke på oppfølging, service og utbedringer over flere år. Sjekk ut flere, hvis de finnes lokalt. 

La dem kartlegge behovene og presentere løsninger, priser, kostnader og oppfølgingsrutiner. Det gir styret et bedre vurderingsgrunnlag enn om dere bare går for den første og beste.

Finn ditt TrioVing Sikkerhetssenter her »

Låsesmedens oppgaver

Leverandøren har behov for en del data for å kartlegge behov og vurdere løsninger med de rette funksjonene. Det er nødvendig å se på hvordan sikkerheten håndteres i dag, blant annet med hensyn til alder og tilstand på de mekaniske låsene, samt rutiner og kostnader forbundet med utlevering og erstatning av nøkler

Behovene til borettslaget påvirkes av bygningsmassen og de som bor der.

 • Er det i hovedsak yngre mennesker, en blanding eller eldre personer?
 • Har alle egen inngang eller er det også fellesdører?
 • Er det et garasjeanlegg som skal sikres?
 • Felles sykkelparkering?
 • Vaskekjeller?
 • Søppelrom?

Valg av adgangskontroll

Nå kan dere sammen se på konkrete løsninger for adgangskontroll. På fellesinnganger, den såkalte skallsikringen, er det mest funksjonelt med et offline-system som Smartair. Det vil si at lås og kortleser ikke har en direkte forbindelse til selve adgangssystemet, slik at det ikke er behov for et kablet kommunikasjonsnett i bygget. Kortleser og elektrisk sluttstykke i fellesdørene trenger kun strømtilførsel. Gevinsten er en lavere inngangsbillett for å komme i gang med adgangskontroll.

Noen praktiske detaljer:

All administrasjon skjer ved at adgangsbrikkene forprogrammeres til å fungere på de dørene hver enkelt bruker skal ha adgang til. Den oppgaven tilfaller låsesmeden, borettslagets driftsleder eller et styremedlem som føler seg kallet. Hvis en brikke senere behøver utvidet adgang, kodes brikken med ny informasjon.

En tapt brikke erstattes av en ny, og her er kostnaden lavere enn erstatning av en mekanisk patentert nøkkel på avveie.

Privat elektronisk dørlås

For inngangsdørene til hver enkelt bolig finnes det alternative løsninger: Smartair over alt eller en todeling med en «mer privat» elektronisk dørlås av typen Yale Doorman. Eldre beboere aller andre grupper som ikke har sansen for å håndtere en elektronisk dørlås selv, vil ha nytte av Smartair på egen dør. Årsaken er at driften overlates til låsesmed eller driftsansvarlig i borettslaget.

Ikke alle vil være begeistret for at andre i prinsippet har adgang til døren sin. Da er alternativet Yale Doorman, som hver beboer selv har ansvaret for. Ansvaret handler om å aktivere nøkkelbrikker, tildele personlige koder og bytte batterier en sjelden gang. Yale Doorman har en egen mobilapp for blant annet fjernbetjening og pushmeldinger om inn- og utlåsing. Ingen andre enn de som bor i leiligheten har adgang til eller kan administrere låsen. Likevel kan adgangsbrikkene til denne låsen også brukes på fellesinngangen.

Uansett om dere går for ett system eller et todelt samkjørt elektronisk adgangssystem, kan den samme brikken benyttes til andre områder, som garasje, søppelrom og sykkelkjeller. Selv hver postkasse kan sikres med en elektronisk lås som aksepterer den samme adgangsbrikken.

Serviceavtale

Poenget med en slik oppgradering er å få en enklere nøkkelfri hverdag med mindre mas og lavere kostnader. En viktig forutsetning er at mekanikk og elektronikk får et visst ettersyn og vedlikehold. Da er løsningen en serviceavtale med leverandøren, som kjenner systemet. Det gir stabil drift og varig sikkerhet med forutsigbare kostnader.

Pris og kostnader 

Husk at pris handler om både anskaffelse og drift

Komponenter som kortlesere og elektroniske låser har én pris. I tillegg skal anlegget holdes i gang, med ettersyn og jevnlige vedlikeholdsrunder. Det er ikke så omfattende, men de må følges for optimal levetid og for å oppfylle garantibetingelsene.

Billig kan bli dyrt

Ikke gå til anskaffelse av adgangskontroll ett sted, selve låsene fra en annen leverandør og serviceavtale hos en tredje. Da kan det fort bli uklarheter om hvem som har ansvaret ved feil eller behov for utbedringer. Og det kan gi ekstra kostnader.

Sjekkliste: Hva bør leverandør og løsning kunne tilby?

Administrasjon

 • Kan driften settes bort til andre?
 • Er det ting man kan gjøre selv om ønskelig?
 • Hvor komplisert eller enkelt er det å bytte nøkkelbrikker ved eierskifte eller tapt brikke?

Service

 • Sørger leverandøren for vedlikehold og service på alle komponenter eller må det flere aktører inn i bildet?
 • Er det et kjent system som har vært i bruk lenge – slik at sameiet ikke låser seg til én leverandør?

Historikk

 • Finnes det kundereferanser på systemet fra tilsvarende prosjekter?

Fremtidsrettet løsning

 • Er det løsninger for postkasser, boder, hengelåser, fellesrom og garasje?
 • Eller er det mulighet for å utvide løsningen med slike funksjoner senere?
 • Kan én nøkkelbrikke brukes til å betjene flere funksjoner?
Gratis guide: Adgangskontroll - enkelt forklart Last ned nå