Planlegg serviceavtale på adgangskontrollen allerede fra byggestart

Når et nytt adgangskontrollsystem skal på plass i bygget, bør både beskrivende ledd, byggeleder og byggherre se anskaffelse og drift i sammenheng. Årsaken er at løsningen bør følges opp med en serviceavtale, som med fordel kan utføres av leverandøren.

Motorlås, dørlukker og en rekke andre komponenter i dørmiljøet kan svikte uten jevnlig ettersyn. Selve adgangskontrollsystemet har behov for oppdateringer. En serviceavtale på dette gir stabil og økonomisk drift, trygghet for brukerne og visshet om at regelverket overholdes.

Hensikten med en slik avtale er å få en gjennomgang av hele dørmiljøet, både mekanisk, elektronisk og digitalt, både for å sjekke om ting fungerer som det skal og forebygge fremtidige problemer.

Rømningsveier

Forskrift om brannforebygging (FOB) er i seg selv en grunn til å inngå en serviceavtale. Her er det tydelige krav til sjekk av rømningsveier. Det handler om både funksjonstest av adgangssystemet og praktiske forhold, som at rømningsveier ikke er blokkert. Disse har kritiske funksjoner og kan derfor ikke svikte når det gjelder.

Lås- og adgangssystemer er kostbare investeringer, og garantivilkårene krever et visst ettersyn og vedlikehold.

Gevinst

Benytt gjerne et sikkerhetssenter. Da får du solid kompetanse til å kontrollere både adgangskontrollsystem og dørmiljø. Noen av disse besitter begge kompetanseområder, mens andre samarbeider med elektrokyndige.

Hvis du tenker på kostnadene for en slik serviceavtale, er gevinsten så mye større.

  • Lås- og adgangssystemene får stabil drift og vil ikke stadig by på problemer.
  • Motsatt vil en driftsstans fort kreve både tid, arbeidsinnsats og penger når fagfolk må tilkalles på kort varsel. Spesielt på kveldstid, om natten og i helger.

Forebygge

En fagperson på området vil kunne oppdage potensielle problemer og dermed utføre forebyggende vedlikehold:

  • Bytte batterier i elektroniske låser hvert år.
  • Ettersyn av tilstanden til batteribackup til låser og kortlesere som har kablet strømtilførsel.
  • Kontrollere at motorlåsen jobber lett. Denne kan få problemer hvis døren er skjev.
  • Programvareoppdatering på kortlesere.

Med den rette serviceavtalen får eier eller driftsansvarlig mer struktur på oppgavene som må utføres. Låsesmedene opplever ofte at driftsleder i et bygg tar kontakt først når det oppstår et problem. Og da er det ofte «noe feil med låsen».

På stedet finner låsesmeden ut at problemet ikke ligger i låssystemet, men eksempelvis i den trådløse forbindelsen til adgangssystemet. Hvis det er flere leverandører på banen, og serviceavtale med de ulike, må byggherre bruke tid på å hente inn andre fagfolk.

Bedre drift

Samkjøring av anskaffelse og drift fra én leverandør på hele dørmiljøet gir bedre driftsforhold. Når for eksempel et sikkerhetssenter står har ansvar for både levering, installasjon og senere oppfølgende service, får bygget en smidigere drift av adgangskontroll og tilhørende komponenter.

Fagfolkene kjenner hele dørmiljøet og avdekker problemer før ting stopper opp. En låsesmed tar sitt område og smører alt fra hengsler til lås, kontrollerer at sluttstykket virker og justerer dørlukker.

Samtidig vil en servicetekniker fra samme eller samarbeidende firma sørge for nødvendig sjekk av elektronikken og dørautomatikken.

Serviceavtalen gir derfor et bedre fungerende adgangssystem over tid. Årsaken er at fagfolkene blir godt kjent med systemet i bygget ditt og finner kjapt rett medisin hvis det skulle oppstå en uventet feil. De vil også ha et bedre grunnlag for å avdekke behov for utbedringer og gjerne forbedringer av løsningene.

Levetid

For å oppsummere har en serviceavtale nytteverdi for både system, brukere og byggeier. Kostbart utstyr får nødvendig ettersyn og vedlikehold og dermed lenger levetid - og færre driftsproblemer for brukerne.

FOB-reglenes krav til fungerende rømningsveier overholdes, og ikke minst blir garantibetingelsene ivaretatt.

Den som prosjekterer bygget eller i senere ledd sørger for anskaffelse av adgangssystemet, vil på denne måten bidra til å redusere risikoen for uventede praktiske og økonomiske overraskelser. Det kommer alle parter til gode.

Gratis guide: Sjekkliste for prosjektering av adgangskontroll Last ned nå