Fagartikler

Her kan du få tips og råd om valg av lås og adgangssystemer.

 

Hvor i låstrappen er du? Finn ut her! 

 

Hvem kan bistå med sikring av bygget?

Ulike bygg har forskjellige krav, funksjoner og brukerbehov når det gjelder løsninger for sikring og adgang. Ved å samarbeide med en låsesmed fra starten av byggprosjektet kan sikringen av bygget gå smidigere.

Krav til brann og rømning i nybygg og rehab

Adgangskontroll og tilknyttet utstyr i dørmiljøet hjelper deg med å innfri kravene til brann og rømning i byggprosjektet.

Låsesmeden kan koordinere alle involverte aktører i dørmiljøet

I et byggprosjekt er dørmiljøet det kanskje mest komplekse området å koordinere på en smidig og effektiv måte. Hva med å la en uavhengig låsesmed ta den delen av byggeleder-jobben?

Nøkkelfritt borettslag: Slik kommer dere i gang

Anskaffelse av nøkkelfrie løsninger til borettslaget handler om å finne en kompetent leverandør som bistår med anskaffelse av de rette løsningene som dekker behovene og følger opp med serviceavtale.

Planlegg serviceavtale på adgangskontrollen allerede fra byggestart

Når et nytt adgangskontrollsystem skal på plass i bygget, bør både beskrivende ledd, byggeleder og byggherre se anskaffelse og drift i sammenheng. Årsaken er at løsningen bør følges opp med en serviceavtale, som med fordel kan utføres av leverandøren.

Små feil i prosjektering av adgangskontroll kan koste dyrt

Selv mindre feil i detaljene i beskrivelsen av et adgangskontrollsystem kan gi kostbare konsekvenser. De kan unngås med et godt samarbeid med leverandøren i prosjekteringsfasen.

Høyere sikkerhet med patentert låssystem

Et patentert låssystem gir et helt annet nivå på sikkerheten i bygget enn om man velger ikke-patenterte løsninger. Årsaken ligger i den lisensierte låsesmedens rolle.

Adgangskontroll: Kablet eller trådløs?

Den underliggende infrastrukturen i adgangskontrollsystemet er avgjørende for både drift, funksjoner og økonomi. Spørsmålet er om adgangskontrollen bør ha kablet eller trådløs kommunikasjon. Svaret ligger i både økonomi og byggets egenskaper.