Aperio™

Den enkleste veien til økt sikkerhet i bedriften

Har du adgangssystem i din bedrift i dag, men fortsatt må bruke nøkler på enkelte dører? Hvorfor drifte to systemer, når du kan klare deg med ett? Elektronisk adgangskontroll høres komplisert ut. Med Aperio™ vil du oppleve at det faktisk er uhyre enkelt. Produktene har så mange fortrinn at du vil lure på hvorfor du ikke har implementert Aperio™ i bedriften forlengst.

Sikkert, tidsbesparende og rimelig

Aperio™ består av elektroniske kortlåser og sylindere som erstatter nøklene i din bedrift. Det betyr ingen flere tapte nøkler som skal erstattes eller som utgjør en sikkerhetsrisiko, fordi du ikke vet hvor de befinner seg.

Mange bedrifter har såkalt skallsikring, idet de har et adgangssystem for inngangspartiet. Nå er det enkelt å avlåse også innvendige dører gjennom det samme systemet. Og best av alt; ingen endringer i dørene er nødvendig, og Aperio™ krever intet kabelopplegg – det fungerer trådløst!

Montering mens du er til lunsj?

En av fordelene med Aperio™ er enkel og rask montering. Ta en kikk på videoen “Time challenge: Aperio™ cylinder”. Der ser du en montør gjennomføre en komplett installasjon fra start til slutt på 1. minutt og 58 sekunder! Aperio™ er ganske enkelt den raskeste måten du kan innlemme en dør i et nytt eller eksisterende adgangssystem.

Dårlige nyheter for nysgjerrigper...

Alle behøver ikke ha tilgang overalt i en bedrift. Det kan være avdelinger som krever diskresjon.
Du ønsker å unngå snoking på PC’en din eller uønsket besøk i møterommet under kaffepausen.

Aperio™ ser straks om brukeren skal slippes inn eller ikke.
Kortet som presenteres for kortleseren gir klar beskjed om adgang skal tillates eller ikke.
Aperio™ er mye benyttet i kontor- og næringsbygg, institusjoner, sykehus og en rekke andre sektorer.

 

Full kontroll over hvem som har vært hvor

Aperio™ er ikke bare nyttig når det gjelder å styre adgangsrettigheter. Selv om leserenhetene er trådløse, får du samme muligheter som kablede dører når det gjelder kontroll over hvem som har benyttet kortet for komme inn og på hvilket tidspunkt.

Hva er ditt behov?

Aperio™ passer for alle typer dører. Sortimentet omfatter kortlåser og sylindere for tre-, aluminiums- og glassdører. Alt fra brann- og sikkerhetsdører med obligatoriske sikkerhetskrav til møteroms- og kontordører. Hver dør kobles opp mot adgangssystemet, og kan betjenes med eksisterende kort og individuelle, digitalt registrerte adgangsrettigheter – helt trådløst.