CLIQ Remote

Kombinasjonen av den klassiske nøkkelen og elektronisk koding

CLIQ Remote har med seg det beste innenfor mekanikk, samtidig som systemet benytter den siste teknologien på området elektronisk avlåsing. Den mekaniske låssylinderen gir i seg selv høy grad av sikkerhet, takket være en avansert koding av stiftene som skal stemme med nøkkelens profil. I tillegg kommer den elektroniske kodingen. Låssylinderen må gjenkjenne begge kodene for å låse opp.

Den elektroniske koden gir fleksibilitet

CLIQ Remote kan noe den mekaniske nøkkelen aldri har kunnet tilby. Med CLIQ Remote kan låssylinderen nemlig kodes om, slik at bestemte nøkler ikke lenger har adgang. Tilsvarende kan den elektroniske koden danne soner med unik og individuell adgangsrett. Det kan også gis tidsbegrenset adgang for f. eks. en håndverker. Adgangstillatelsen endres enkelt fra en PC med adgang til Web Manager over Internett.

CLIQ Remote er lyden av sikkerhet

Når en CLIQ Remote-nøkkel settes i låssylinderen, høres et lydsignal som gir beskjed om at det kreves adgangsrett for å komme inn. Deretter kan nøkkelen benyttes som normalt for å låse opp døren. Mistes en nøkkel, kan den omgående kobles ut av systemet, og sikkerheten er dermed raskt gjenopprettet.

I en CLIQ Remote nøkkel kan man legge inn utløpstid. I praksis betyr det at den ansatte må passere en oppdateringsboks for å opprettholde sine adgangsrettigheter. Oppdateringsboksen er gjerne plassert der de ansatte går inn år de skal på jobb. Dersom brukeren jobber på egenhånd langt fra bedriften, vil han/hun kunne være utstyrt med en mobil oppdateringsboks.

Ingen kabler nødvendig

CLIQ Remote har ikke behov for ekstern strømforsyning eller kostbar trekking av kabler, montering av antenner etc. Den monteres helt enkelt i døren, og så er den klar til bruk etter programmering via PC.

Hva inngår i CLIQ Remote-systemet?

Ingen kabling er nødvendig. Systemet kan også benyttes på hengelåser, portlåser og skaplåser.

Hardware:
CLIQ Remote låssystem består av låssylindere og nøkler
Oppdateringsenhet(er)
PC til administrasjon
Programmeringsenhet

Software:
Web Manager

Kryptert koding gir svært høy sikkerhetsgrad.

Hvor passer CLIQ Remote?

CLIQ Remote er spesielt velegnet i virksomheter der det er behov for sikker avlåsning på et spredt geografisk område. For eksempel der det finnes mange filialer, kjeder innenfor dagligvarehandelen eller kraftindustrien.

 

CLIQ Remote – der estetikken står i høysetet

Elektronikken i CLIQ Remote er plassert i nøkler og sylindere. Derfor endres ikke det visuelle uttrykket ved bygningen, slik som når det installeres adgangskontroll med tastatur eller kortleser. CLIQ Remote er derfor særdeles egnet til bygninger som er fredet og der stram arkitektonisk design er retningsgivende for valg av tekniske løsninger.

Har du ikke behov for å kunne fjernprogrammere nøkler fra en PC?

Les om CLIQ!