CLIQ

Kombinasjonen av den klassiske nøkkelen og elektronisk koding

CLIQ har med seg det beste innenfor mekanikk, samtidig som systemet benytter den siste teknologien på området elektronisk avlåsing. Den mekaniske låssylinderen gir i seg selv høy grad av sikkerhet, takket være en avansert koding av stiftene som skal stemme med nøkkelens profil. I tillegg kommer den elektroniske kodingen. Låssylinderen må gjenkjenne begge kodene for å låse opp.

Den elektroniske koden gir fleksibilitet

CLIQ kan noe den mekaniske nøkkelen aldri har kunnet tilby. Med CLIQ kan låssylinderen nemlig kodes om, slik at bestemte nøkler ikke lenger har adgang. Tilsvarende kan den elektroniske koden danne soner med unik og individuell adgangsrett. Det kan også gis tidsbegrenset adgang for f. eks. en håndverker. Adgangstillatelsen endres ved at man benytter en programmeringsnøkkel ved døren.

Ingen kabler nødvendig

CLIQ har ikke behov for ekstern strømforsyning eller kostbar trekking av kabler, montering av antenner eller annet eksternt utstyr. Den monteres helt enkelt i døren, og så er den klar til bruk.

Ønsker du å kunne fjernprogammere nøkkelen fra en PC?

Les mer om CLIQ Remote