CodeHandle Door

CodeHandle Door

Senk skuldrene - nå slipper du å ha øyne i nakken

Det er ikke alltid så lett å ha full oversikt over lokalene og følge med på hvem som kommer og går – og ikke minst med hvilke hensikter. Om noen går inn på kontoret ditt, på bakrommet eller lageret, bør de helst ha noe der å gjøre. Løsningen er en elektronisk kodelås. CodeHandle Door er en dørvrider med kodelås. Bare den rette får komme inn – den som kjenner koden.

  • Enkel montering
  • Egen låseknapp
  • Lysdiode blinker grønt eller rødt ved betjening
  • Varsel med rød lysdiode og forsinket åpning
  • Innvendig bruk
  • Åpner alltid fra innside
  • Kan settes i åpen stilling
  • Koder beholdes ved batteribytte

Må du alltid taste koden for å åpne døren?

CodeHandle Door gir god sikkerhet mot tyver og nysgjerrige øyne. Men kan det bli tungtvint hvis du for eksempel er alene på kontoret, og skal inn og ut mange ganger om dagen? Ikke noe problem: Det løser du enkelt ved å sette CodeHandle Door i åpen stilling.

Anvendelse

For enkel og bekvem låsing av innvendige dører. Beregnet for bruk både i næringsbygg og offentlige bygg. Velegnet også for små virksomheter som butikker, bensinstasjoner, barnehager og lignende.

Øker sikkerheten ved at det er enkelt å låse og låse opp dører med kode.

Funksjon

CodeHandle Door er batteridrevet og leveres normalt med batterier ferdig montert (2 stk. CR2). Ved vanlig bruk med noen få opplåsninger hver dag varer batteriene normalt i et par år.

Sikkerhet

Ved feil kode 5 ganger på rad blokkeres CodeHandle Door i 3 min. Blokkeringen oppheves ved å taste rett kode 2 ganger på rad.

Administratorkode

En 6-sifret administratorkode må velges og programmeres inn før montering. All programmering av brukerkoder og andre innstillinger gjøres ved hjelp av administratorkoden.

Brukerkoder

CodeHandle Door har plass til 9 individuelle brukerkoder som kan ha 4, 5 eller 6 siffer. Brukerkoder kan individuelt endres eller slettes.

Lydsignal

Lydsignalet kan slås av og på ved hjelp av administratorkoden.

Automatisk låsing (”smekklås”)

Dørvrideren kan innstilles til automatisk å låse igjen etter opplåsing. Funksjonen kan slås av og på ved hjelp av administratorkoden.

Utførelse

Delvis mattbørstet stål og mattforkrommet zink. Høyre eller venstre versjon. Leveres med 2 stk. CR2 batterier ferdig montert, monteringsanvisning, bruksanvisning, firkantpinne og skruer som passer for dørtykkelse 35 til 80 mm. Ved eksisterende lås i 51-serien, må denne byttes til lås i Modul- eller Connect/Evolution-serien.

Ønsker du å ha full kontroll over hvem som kommer og går?

SMARTair™ er et system som enkelt kan gjøre om vanlige dørlåser til elektroniske dørvakter.

Finn ut mer om SMARTair™