System 20

Sylindere som passer godt på dine verdier

Verden går fremover – på godt og vondt. Tyven blir frekkere. TrioVing Sikkerhetssenter svarer med produkter som blir stadig mer avanserte og vanskeligere å ta knekken på. System 20 er et godt eksempel.

Et fleksibelt system som møter forskjellige sikkerhetskrav

System 20 har en unik konstruksjon med toppstifter og i tillegg sidestifter. Dette gir gode egenskaper med beskyttelse mot manipulasjon og gir et stort antall kombinasjoner.

System 20 er velegnet i en rekke forskjellige miljøer

Nøklene i System 20 er patentert og beskyttet mot uønsket nøkkelkopiering. Låssystemet gir enkel styring av adgang ved hjelp av systemnøkler, og passer blant annet for kontorer, butikker, borettslag, mindre bedrifter, skoler og næringsbygg.

System 10

2 nivåer gir god fleksibilitet

Sylinderene leveres i 2 nivåer av sikkerhet; System 10 og System 10+. Sistnevnte brukes der det er behov for FG-godkjent avlåsing eller generelt høyere sikkerhet. De to systemene lar seg kombinere i ett og samme låssystem. Ved å differensiere sikkerhetsnivåene i samme låssystem, oppnår man en kostnadseffektiv løsning der prisen tilpasses nødvendig sikkerhetsnivå.

Sikre sylindere med over 40 millioner kombinasjoner

Toppstifter: 6 stykk
Sidestifter: 2 x 2 par
Kombinasjoner: Over 40 millioner
Systemkompleksitet: Enkel til middels

Overflater

System 20 leveres i alle normalt brukte sylindervarianter og overflater. Standardoverflater er forkrommet matt, forkrommet blank og messing matt. Andre overflater kan leveres på forespørsel.