Prosjektering for høy sikkerhet

Det er både dyrere og vanskeligere med prosjektering av installasjon av adgangskontroll, overvåkingsanlegg, alarmsystemer og styringsenheter hvis ikke dette er planlagt samtidig.

Hos TrioVing Sikkerhetssentere kan vi det som trengs om prosjektering av sikkerhet. Finnes det dører og vinduer i et nybygg, kjenner vi til utfordringene. Derfor er det viktig at vi blir tatt med på råd så tidlig som mulig.

Prosjektering av nybygg

Først i en prosjektering må vi gjøre en sikkerhetsvurdering. Den baserer seg på virksomheten som skal foregå i bygget. Er den sikkerhetssintensiv; det vil si sårbar for spionasje, kopiering og lignende? Skal den deles i ulike sikkerhetssoner? Hvem skal ha adgang hvor? God prosjektering krever at vi må være med under planlegging og tegning av bygget. Da kan vi sammen med arkitekten planlegge hvor det er hensiktsmessig å lage gjennomføringer for ledninger og andre kommunikasjonsdetaljer. Det er både dyrere og vanskeligere med prosjektering av installasjon av adgangskontroll, overvåkingsanlegg, alarmsystemer og styringsenheter hvis ikke dette er planlagt samtidig.

Plan for avlåsning

Ved prosjektering utarbeides en plan for avlåsning, som er en oversikt over alle dører og vinduer og hvilke avlåsningsmuligheter disse skal ha. Den er detaljert, og omfatter blant annet hvilke beslag som skal benyttes, låstyper, rømningsveier og slagretning på dører og porter. Når låsplanen er godkjent, omsettes den i en produktliste helt ned til minste skrue. Først da står selve installasjonen for tur.

Hjelp med prosjektering av sikkerhet

Det å kombinere design og sikkerhet med brukervennlige funksjoner stiller krav til den som prosjekterer et bygg, uansett om det dreier seg om nybygg eller renovering.

Funksjonell og sikker design

Helhetsløsningen som oppdragsgiveren forventer skal ta hensyn til en rekke behov – alt fra et attraktivt utseende, adgangssikkerhet og forebyggende brannsikkerhet til løsninger som er funksjonelle for den virksomheten bygget skal romme.

Rådgivning

Vi kan levere komplette sikkerhetsløsninger for de fleste typer bygg. Vår lange erfaring og omfattende produkttilbud gjør at vi kan hjelpe deg i alle spørsmål vedrørende dørbeslag – fra den enkle, mekaniske løsningen til den mer komplekse som innbefatter mekaniske og elektromekaniske funksjoner.

I ethvert prosjekt søker vi – i samarbeid med deg – en løsning der design, sikkerhet og brukervennlighet spiller på lag.