Borettslag

Familier flytter ut. Nye kommer inn. Nøkler må byttes ut, eller de mistes og må erstattes. Kjellerbodene er et sted der tyver kan holde på i fred, trodde de. Alle disse problemene finnes det løsninger på, og de er faktisk enkle å implementere.