Skole

En sikker hverdag for alle som jobber eller er elever på skolen har selvsagt første prioritet. Avlåsing og sikkerhetstiltak som tidligere har vært omstendelige, både å installere og benytte, er i dag det stikk motsatte. Nå kan installasjonen skje uten kostbar trekking av kabler eller fysiske endringer i dørene. Og hvem som skal få anledning til å ferdes hvor, kan bestemmes bare med noen få tastetrykk på en PC.